Optiuni filtrare

Lista cabinetelor din localitatea Podu Iloaiei judetul Iasi

 • C.M.I. DR. Spilevoi Iuliana Carmen

  Judet: Iasi, Localitate: Podu Iloaiei , Reprezentant: Spilevoi Iuliana-Carmen
  Adresa Sos. Nationala
  Telefon 0232-749020
  Email iuliaspilevoi@yahoo.com
 • C.M.I. DR. Daschevici Angela

  Judet: Iasi, Localitate: Podu Iloaiei , Reprezentant: Daschevici Angela
  Adresa Sos. Nationala De Sus
  Telefon 0232-740662
  Email angeladaschevici@yahoo.com
 • C.M.I. DR. Daschevici Dan

  Judet: Iasi, Localitate: Podu Iloaiei , Reprezentant: Daschevici Dan
  Adresa Sos. Nationala De Sus
  Telefon 0232-740662
  Email daschevicidan@yahoo.com
 • C.M.I. DR. Iancu Lacramioara Ioana

  Judet: Iasi, Localitate: Podu Iloaiei , Reprezentant: Iancu Lacramioara
  Adresa Str. Nationala Nr. 128
  Telefon 0232-749076
  Email iancu_lacramioara@gmail.com
 • C.M.I. DR. Craus Irina

  Judet: Iasi, Localitate: Podu Iloaiei , Reprezentant: Craus Irina
  Adresa Str. Nationala Nr. 128
  Telefon 742024116
  Email irinacraus@yahoo.co.uk
Content