Optiuni filtrare

Lista cabinetelor din localitatea Movileni judetul Iasi

 • C.M.I. DR. Rogojina Eugenia

  Judet: Iasi, Localitate: Movileni, Reprezentant: Rogojina Eugenia
  Adresa
  Telefon 788412136
  Email nutieugenia@yahoo.com
 • C.M.I. DR. Savescu Iuliana

  Judet: Iasi, Localitate: Movileni, Reprezentant: Savescu Iuliana
  Adresa Sat Movileni
  Telefon 0232-297911
  Email i_savescu@yahoo.com
Content