Optiuni filtrare

Lista cabinetelor din localitatea Letcani judetul Iasi

 • C.M.I. DR. Pascariu Iuliana

  Judet: Iasi, Localitate: Letcani, Reprezentant: Pascariu Iuliana
  Adresa
  Telefon 0232-296933
  Email costyp@clicknet.ro
 • C.M.I. DR. Dascalu Mariana

  Judet: Iasi, Localitate: Letcani, Reprezentant: Dascalu Mariana
  Adresa
  Telefon 0232-296860
  Email mrndascalu8@gmail.com
 • C.M.I. DR. Cucu Elena

  Judet: Iasi, Localitate: Letcani, Reprezentant: Cucu Elena
  Adresa
  Telefon 722539460
  Email paularaluca_a@yahoo.com
Content